เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

จ๊อบส์ ดีบี เผย 10 อันดับสายงาน ...

2019-3-15 · บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำรายงานอัตราเงินเดือนของพนักงานไทยประจำปี 2561 โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า ...

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ ...

2021-8-12 · หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ ... เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ ...

บทความงาน เทคนิคการทำงาน เคล็ด ...

บทความผู้ประกอบการ เทคนิคการบริหาร การจ้างงาน การดูแลพนักงาน และกฎหมายแรงงาน Remote Working มาแน่! องค์กรเตรียมพร้อมกันหรือยัง ...

โครงการ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ ...

2021-1-5 · การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบ ...

หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน

หลักการพิจารณาตามค่าของงาน และค่าของคน (The value of the job and the employee) เ ป็นหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการกำหนดค่าจ้าง เงินเดือน ปรับขึ้นค่าจ้างในปัจจุบัน …

ความแตกต่างของการจ้างงานแบบ ...

10 ขั้นตอนสรรหาผู้สมัครงานอย่างเป็นระบบ. การจ้างงาน การจ้างงานให้ได้คนที่ใช่ การวางแผนจ้างงาน ขั้นตอนการสรรหาคนทำงาน ...

บทที่ 4

2021-8-5 · บทที่ 4. ผู้ประกอบการกับภาระด้านภาษีและการบัญชี. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคล ...

111 Qmr ตำแหน่งงาน, การจ้างงาน ...

ประมาณการเงินเดือน 270,000 บาท (33) 360,000 บาท ... การชดเชยจากผู้ว่าจ้างเหล่านี้โดยช่วยให้ผู้หางานสามารถใช้งาน Indeed ได้ฟรี ทั้งนี้ Indeed ...

ขั้นตอนลงทะเบียน .จ้างงานเด็ก ...

2020-11-3 · เปิดเผยวิธีในการลงทะเบียน จ้างงานเด็กจบใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ .จ้างงานเด็กจบใหม่ สามารถทำการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ และ ผ่าน ...

หนังสือรับรองการทำงาน ...

2021-7-13 · สำหรับประเทศไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสือรับรองการทำงานไว้โดยตามกฎหมายการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้ ...

หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน

หลักการพิจารณาตามค่าของงาน และค่าของคน (The value of the job and the employee) เ ป็นหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการกำหนดค่าจ้าง เงินเดือน ปรับขึ้นค่าจ้างในปัจจุบัน โดย ...

การใช้โปรแกรมเงินเดือน(Payroll)ดี ...

2021-8-9 · โปรแกรมเงินเดือน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการงานบริหารบุคคลในส่วนของเงินเดือนและค่าจ้างหรือผลตอบแทนของพนักงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการ ...

หนังสือรับรองเงินเดือน ...

2021-6-13 · โดยในหนังสือรับรองเงินเดือน นายจ้างหรือพนักงานผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง (เช่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) อาจเป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองฉบับนี้ ...

ผู้ประกอบการเมินจ้างงานเด็กป. ...

2021-1-25 · ผู้ประกอบการเมินจ้างงานเด็กป.ตรีจบใหม่ ต้องการสายอาชีพ จบปวช.-ปวส. ทุกทิศทั่วไทย. 25 ม.ค. 2564 - 11:21 น. ผู้ประกอบการธุรกิจจ.มหาสารคาม ...

จ้างงานผู้สูงอายุ สร้างคุณค่า ...

2019-3-26 · กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายขับเคลื่อนส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี 100,000 คน แบ่งเป็น ...

การจ้างงาน

2021-9-4 · การจ้างงานไม่ใช่การรับประกันว่าจะพ้นจากความยากจนได้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประมาณว่าคนงานถึง 40% ยากจน คือ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวไม่ ...

Thai

2021-9-13 · นโยบายการจ้างงานและ การคัดเลือกพนักงานใหม่ ก.ล.ต. เป็นองค์กรที่มีการจ้างงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และให้โอกาสผู้ที่มี ...

หน้าแรก

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การลงโทษผู้ทิ้งงานและดำเนินการอุทธรณ์คำสั่ง 18.Jun.18

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ...

2021-9-12 · เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (กรณีไม่มีรายได้ประจำ) ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม ตามแบบฟอร์ม กยศ.102

รัฐช่วยจ่ายเงินเดือน 50% จูงใจ ...

2020-8-24 · รองนายกฯ "สุพัฒนพงษ์" เร่งสปีดแก้ปมคน "ว่างงาน" โหมโรงออกมาตรการอุดหนุนเงินให้ผู้ประกอบการ "จ้างงานใหม่" เน้นดูดซับบัณฑิตจบใหม่ 4 แสนคน คณะ ...

97 งานสัญญาจ้าง ธุรการ $520,000 ...

รายละเอียดงาน งานบริหารพัสดุ จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบทำการและงบลงทุน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำ หนังสือรับรองผลงาน เร่งรัดการ ...

จ้างผู้สูงอายุ สร้างงานช่วย ...

2017-10-19 · งานจัดทำเงินเดือน (Payroll) มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ? 09/09/2021 5 ปัจจัยการคัดเลือก ผู้ขายรายใหม่ของฝ่ายจัดซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน 09/09/2021

เงินเดือนคนไอที อัตรา ...

250,000 - 400,000+. หมายเหตุ: ข้อมูลจากบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและการจ้างงานด้านไอที ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2559 ...

กลุ่มงานเงินเดือนและตรวจสอบ ...

4.กลุ่มงานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก 5.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ebidding ราคากลางของงานจ้างในการ ...

2021-8-26 · (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 814,800.00บาท (แปดแสน หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

2021-9-2 · (ระบุตำแหน่งฝ่าย ชื่อคนเข้าทำงานซึ่งอาจซ้ำกันได้ และเงินเดือนของแต่ละตำแหน่ง ที่ช่องตาราง) 2. การจ้างงาน กิจการมี ...

การว่าจ้างและบรรจุ – สำนัก ...

การว่าจ้างและบรรจุ ข้อบังคับ (Rules) / ระเบียบ (Regulation) / ประกาศ (Announcement ...

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน ...

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552. การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชี ...

โควิด-19 กระทบกับผู้ประกอบการ ...

2020-6-23 · ผลกระทบโควิด ที่มีต่อลูกจ้าง ผู้ประกอบการ และตลาดการจ้างงานปี 2563 (วิเคราะห์) แต่โควิด-19 นี้สร้างผลกระทบทุกอุตสาหกรรมไม่ว่า ...